úvodní » Základná škola


Pozvite si planetárium do Vašej základnej školy

Tradície a skúsenosti

Zábavno-vzdelávacie programy Mobilného planetária žnú na českých školách úspechy už štvrtý školský rok. Naši lektori cestujú z pobočiek v Prahe, Brne a v Ostrave do škôl po celej ČR. S organizáciou programov na školách a pedagogickou činnosťou majú všetci bohaté skúsenosti. 

Naše vzdelávacie programy mohli v Česku zažiť už tisíce žiakov. Stretávame sa pri tom s veľmi pozitívnymi ohlasmi nielen od detí, ale predovšetkým učiteľov.

Ako si to predstaviť?

V telocvični školy  - pretože to je obvykle miestnosť s najvyšším stropom v budove - sa postaví nafukovacia kupola (príprava techniky trvá asi 30 minút), vo vnútri ktorej potom prebiehajú projekcie. V kupole sa striedajú jednotlivé triedy v ustanovených časových intervaloch. Pretože sa v planetáriu leží, požičiavame si od školy žinenky.

Ako je možné návštevu Mobilného planetária využiť?

Naše výukové programy sú určené pre žiakov 1. aj 2. stupňa predovšetkým ako obohatenie výučby prírodopisu, biológie, zemepisu a fyziky a pri predmetoch venujúcich sa ochrane životného prostredia. Návštevu Mobilného planetária je však možné využiť aj ako zábavnú aktivitu na konci polroka, pri príležitosti dňa otvorených dverí apod. 

V teplých mesiacoch je na akcie s viac než 120 účastníkov možné využiť premietanie vonku. 

AKTUÁLNA PONUKA PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1.  Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu – pre žiakov 1. až 3. tried  

2.  Pôvod života – pre žiakov 4. až 9. tried (výklad je vždy prispôsobený inej vekovej kategórii, ide o veľmi efektnú show, ktorá zaujme aj dospelého diváka) 

+ špeciálne prednášky pôvodne vytvorené našimi lektormi podľa ich aktuálnej ponuky a ich odbornej špecializácie

  Viac o našich filmoch sa dozviete v sekcii Naše filmy, kde si môžete prečítať aj ich recenzie a pozrieť si ukážky z nich.

Budete mať záujem o kratší program alebo o dlhší variant s interaktívnym výkladom lektora?

Čo sa týka možností vzdelávacích programov Mobilného planetária, ponúkame 2 varianty: 

A) KRATŠÍ PROGRAM BEZ SPRIEVODNÉHO PROGRAMU

- uvedenie filmu, premietanie daného vzdelávacieho filmu, slovo na záver

- dĺžka programu 30-35 minút - závisí na dĺžke filmu (Pôvod života trvá napr. 25 minút, Astronómia pre deti 35 minút)

- súčasťou je získanie pracovných listov

- cena 2 € + DOPRAVA

B) PROGRAM S INTERAKTÍVNYM VÝKLADOM LEKTORA – premietanie doplnené o cca 20-minútový sprievodný program 

- súčasťou programu je diskusia a vedomostná súťaž

- dĺžka programu 45 až 55 minút / vyučovacia hodina (môže zasiahnuť do prestávky - záleží opäť na dĺžke filmu)

- súčasťou je znova získanie pracovných listov

- cena 2,50 € + DOPRAVA

Program s interaktívnym výkladom lektora je vhodný predovšetkým pre školy, ktoré nechcú návštevu Mobilného planetária poňať iba ako kultúrne a zábavné osvieženie školských dní, ale chcú ju využiť hlavne ako vzdelávaciu akciu a nadviazať na výučbu prírodovedeckých predmetov. Zo skúseností z premietaní na školách v minulých rokoch sa nám totiž osvedčilo, keď na obsah vzdelávacieho filmu nadviaže ešte špeciálne vyškolený lektor Mobilného planetária, ktorý žiakom zdôrazní, na čo by sa pri sledovaní programu mali sústrediť, a ktoré informácie sú vo filme pre nich najpodstatnejšie. Prínos pre ďalšiu výučbu je oveľa väčší.