úvodní » Stredná škola


Pozvite si planetárium pre strednú školu

 VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE TEENAGEROV

  

Pre koho sú naše programy určené? 

V súčasnosti sa Mobilné planetárium zameriava hlavne na študentov nižších ročníkov viacročných gymnázií a 1. a 2. ročníkov stredných škôl. Naše programy si kladú za cieľ obohatiť výučbu biológie a fyziky, a to predovšetkým optiky.  

Ako si to predstaviť?

V telocvični školy - pretože je to obvykle miestnosť s najvyšším stropom v budove – sa postaví nafukovacia kupola (príprava techniky trvá asi 30 minút), vo vnútri ktorej potom prebiehajú projekcie. V kupole sa striedajú jednotlivé triedy v určených časových intervaloch. Keďže sa v planetáriu leží, požičiavame si od školy žinenky.

Ako je možné návštevu Mobilného planetária využiť?

Naše výukové programy sú určené predovšetkým ako obohatenie výučby biológie a fyziky a predmetov zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Návšteva Mobilného planetária sa však dá využiť aj ako zábavná aktivita na konci polroka, pri príležitosti dňa otvorených dverí apod.

V teplých mesiacoch je na akciu s viac ako 120 účastníkov možné využiť premietanie vonku. 

Usporadúvate výstavu alebo inú akciu s cieľom popularizovať prírodovedecké a technické odbory?

Máme skúsenosti s vytváraním programu najrozmanitejších vedeckých jarmokov a výstav typu Veľtrh vedy, ktoré majú za účel popularizovať prírodovedecké a technické predmety. Spolupracovali sme už napr. s Akadémiou vied ČR, Univerzitou Pardubice alebo so spoločnosťou Věda nás baví.

AKTUÁLNA PONUKA PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY

 1.  Pôvod života - nižšie ročníky viacročných gymnázií až 2. ročníky SŠ

+ špeciálne prednášky pôvodne vytvorené našimi lektormi podľa ich aktuálnej ponuky a ich odbornej špecializácie 

 Viac o našich filmoch sa dozviete v sekcii Naše filmy, kde si môžete prečítať aj recenzie na ne a pozrieť sa na ukážky z nich.

Budete mať záujem o kratší program alebo o dlhší variant s interaktívnym výkladom lektora?

Čo sa týka možností vzdelávacích programov Mobilného planetária, ponúkame 2 varianty: 

A) KRATŠÍ PROGRAM BEZ SPRIEVODNÉHO PROGRAMU

- uvedenie filmu, premietanie daného vzdelávacieho filmu, slovo na záver

- dĺžka programu 30-35 minút - závisí na dĺžke filmu (Pôvod života trvá napr. 25 minút, Astronómia pre deti 35 minút)

- súčasťou je získanie pracovných listov

- cena 2 € + DOPRAVA

B) PROGRAM S INTERAKTÍVNYM VÝKLADOM LEKTORA – premietanie doplnené o cca 20-minútový sprievodný program 

- súčasťou programu je diskusia a vedomostná súťaž

- dĺžka programu 45 až 55 minút / vyučovacia hodina (môže zasiahnuť do prestávky - záleží opäť na dĺžke filmu)

- súčasťou je znova získanie pracovných listov

- cena 2,50 € + DOPRAVA

Program s interaktívnym výkladom lektora je vhodný predovšetkým pre školy, ktoré nechcú návštevu Mobilného planetária poňať iba ako kultúrne a zábavné osvieženie školských dní, ale chcú ju využiť hlavne ako vzdelávaciu akciu a nadviazať na výučbu prírodovedeckých predmetov. Zo skúseností z premietaní na školách v minulých rokoch sa nám totiž osvedčilo, keď na obsah vzdelávacieho filmu nadviaže ešte špeciálne vyškolený lektor Mobilného planetária, ktorý študentom zdôrazní, na čo by sa pri sledovaní programu mali sústrediť, a ktoré informácie sú vo filme pre nich najpodstatnejšie. Prínos pre ďalšiu výučbu je oveľa väčší.