úvodní » Materská škola


Pozvite si planetárium do Vašej materskej školy

Sú programy vhodné aj pre tie najmenšie deti?

Zábavno-vzdelávacie programy Mobilného planetária sú určené pre deti od 3 rokov. Napríklad filmovú rozprávku „Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu“ s nami videli deti už v mnohých materských školách, takže sa nemusíte obávať, že by bol program pre deti príliš náročný. Deťom sa naše predstavenia veľmi páčia a často sa o našich filmoch potom rozprávajú aj niekoľko ďalších dní. Projekciu pritom deti sledujú poležiačky, čo má relaxačný účinok.

Čo sa s nami deti môžu naučiť?

Programy sa snažia deťom zrozumiteľnou formou rozprávky vysvetliť základné javy astronómie – deti sa napr. môžu dozvedieť, prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa nazývajú fázy Mesiaca, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia alebo prečo v meste nemôžeme pozorovať hviezdy a prečo jablko padá zo stromu dole na zem.

Jazdíme aj do vzdialenejších a menších škôl?

Lektori Mobilného planetária cestujú z pobočiek v Prahe, Brne a v Ostrave do škôlok po celej ČR. Podmienkou je minimálny počet 50 účastníkov alebo súhlas so zaplatením paušálnej ceny zodpovedajúcej tomuto počtu. Ak ste malá škôlka, odporúčame sa spojiť s nejakou inou školou či škôlkou v okolí – presun na iné miesto aj počas jedného doobedia pre nás nie je problém.

Aký veľký priestor na postavenie planetária potrebujeme?

Ak nemáte k dispozícii telocvičňu a nebudete sa napr. spájať s nejakou základnou školou v okolí, v materských školách premietame obvykle v malej planetárnej kupole. Na jej postavenie bohato postačí herňa. Príprava techniky a nafúknutie kupole trvá asi 30 minút. Keďže sa vo vnútri planetária leží, požičiavame si od školy karimatky alebo odporúčame, aby si deti priniesli vlastné vankúšiky.

Ako je možné návštevu Mobilného planetária využiť?

Naše programy sú koncipované primárne ako výukové. Návštevu Mobilného planetária je však možné poňať aj ako zábavnú aktivitu v popoludňajších hodinách. V teplých mesiacoch na akciách s viac ako 120 účastníkmi usporadúvame aj premietanie v planetáriu na školskej záhrade. Výber programu potom možno prispôsobiť aj pre rodičov a starších súrodencov.

K DISPOZÍCII SÚ TÉMATICKÉ MAĽOVANKY.