úvodní » Projekt Planetárium do škôl


Projekt Planetárium do škôl

Sférické premietanie vzdelávacích filmov (nielen) o hviezdach a vesmíre a na to nadväzujúca organizácia prednášok a besied 

 

Víme, že doprava a organizace exkurzí mohou pro školy představovat komplikace, a proto jsme přišli s novinkou! 

...jsme planetárium, do kterého nemusíte jezdit, ale které přijede samo k Vám!  

 

1.    V ponuke máme hneď niekoľko programov, ktorých obsah je prispôsobený pre rôzne vekové kategórie od 3 do 18 rokov.

2.    Programy sú v súlade s programom a cieľmi rámcových vzdelávacích programov Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pre všetky úrovne vzdelávania v SK.

3.    Časová náročnosť pre každú jednotlivú triedu 30 alebo 60 minút v rámci školského rozvrhu - odpadá suplovanie a stres s dopravou.

4.    Práca v skupinách po max. 30 žiakov - každá skupina žiakov si môže vybrať iný program - to znamená, že počas jedného dňa môžete mať vo Vašej škole až 8 rôznych programov prispôsobených rôznym vekovým kategóriám i preferenciám pedagógov.

5.    Odporúčané ako obohacujúci prvok či už pre prírodovedecké, ale aj humanitné predmety, vhodné ako rozšírenie Environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety.

6.    Ku všetkým filmom sú k dispozícii pracovné listy, s ktorými učitelia môžu ďalej pracovať aj niekoľko nasledovných vyučovacích hodín.

7.    Ako novinka sa dá okrem projekcie objednať aj 20-minútový doplnkový program s interaktívnym výkladom lektora s cieľom objasniť a upevniť to, čo zaznelo vo filme (vedomostné hry, súťaže, besedy, diskusie...).

8.    Možnosť vybrať si, v akej jazykovej mutácii žiakom premietneme film – ponúkame filmy nielen v češtine, ale aj v angličtine a ruštine, ale aj sprievodný výklad k filmu sa dá zabezpečiť priamo s anglických či ruským rodeným hovorcom a využiť tak návštevu Mobilného planetária pri výučbe angličtiny či ruštiny....zábavno-vzdelávacie programy inak!

Viac o konkrétnych programoch pre materské školy, základné školy a stredné školy v jednotlivých sekciách

VÝBER FILMOV alebo AKÝ PROGRAM PRE JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY VYBRAŤ?

Každá skupina môže sledovať iný film a môže si ho vybrať až na mieste v deň premietania priamo v škole tesne pred začiatkom. Ak chcete voľbu nechať na nás, s výberom toho najvhodnejšieho filmu pre danú kategóriu žiakov Vám poradí náš lektor, ktorý má všetky naše programy na mieste vždy k dispozícii.

Ako súčasť všetkých vzdelávacích programov Mobilného planetária sú dané k dispozícii pracovné listy, ktoré Vám môžeme poslať buď vopred na vyžiadanie na Váš email alebo ich dostanete až v deň premietania priamo od lektora (jeden set pre jednu skupinu). 

ORGANIZÁCIA PREMIETANIA

Pri organizácii návštevy Mobilného planetária vo Vašej škole je treba počítať s tým, že premietanie prebieha po skupinách po 20-25 žiakov a tieto skupiny sa v planetáriu striedajú vždy po asi 30 minútach v prípade kratšej verzie programu bez sprievodného programu (dĺžka prestávky maximálne 10 minút medzi jednotlivými predstaveniami záleží na Vás) alebo 45-55 minútach v prípade programu s interaktívnym výkladom lektora (dĺžka sa odvíja od vybratého vzdelávacieho filmu).

Viac o plánovaní akcie s Mobilným planetáriom nájdete v sekcii Harmonogram premietania, kde nájdete aj vzory harmonogramov.