úvodní » O nás


O nás

KTO SME?

 

Mobilné planetárium je dynamicky sa rozvíjajúca medzinárodná rodinná spoločnosť, založená v roku 2012 v Ostrave pánom Evženom Prožerinom ako prvé mobilné planetárium, teda „planetárium, do ktorého nemusíte chodiť, ale ktoré príde k Vám“.

Naším hlavným lákadlom je digitálne sférické kino umožňujúce filmový pohľad v uhle 360°, vďaka ktorému prinášame divákom veľmi efektné vizuálne predstavenia, ktoré sú určené pre malých aj veľkých divákov, školy i širokú verejnosť. Ide nielen o výukové a dokumentárne filmy, ale aj o čisto zábavnú atraktívnu show s 3D efektom.
Predstavte si, že máme k dispozícii projekčnú techniku, ktorá má schopnosť projekcie na polguľovitú plochu, a diváci pritom sledujú premietaný obraz poležiačky nad sebou, ale aj na všetkých stranách nafukovacej kupoly. Tato prenosná planetárna kupola nám slúži ako premietacie plátno nielen na projekciu „umelej oblohy“, ale môžeme divákom počas krátkej chvíle demonštrovať aj podmorský svet, lety do vesmíru či robotické vozidlá na povrchu planéty Mars. Vcítite sa s nami do kože kozmonauta a môžete si predstavovať, aké je to byť v stave bez tiaže alebo ako z perspektívy človeka prechádzajúceho sa po Mesiaci vyzerá v diaľke planéta Zem.

Ponúkame možnosť objednať si návštevu Mobilného planetária a našej planetárnej kupoly priamo na mieste, ktoré si určíte, takže sa každý deň pohybujeme niekde inde, čo v súčasnosti v Česku nemôže ponúknuť žiadne iné planetárium či sférické kino. Sme schopní prísť aj do odľahlých regiónov našej krajiny, na lúku i do lesa, všade tam, kde je prístup k elektrickej sieti a kde sa zíde aspoň 40 divákov.
Od júna 2012 je Mobilné planetárium členom Medzinárodnej asociácie planetárií (International Planetarium Society, Inc., Virginia USA).

 

VZDELÁVACIA A EDUKATÍVNA ČINNOSŤ

 


Naším dlhodobým zámerom je hravou a zábavnou formou prispievať k popularizácii vzdelania v oblasti astronomických a prírodných vied, a to už v rámci predškolského vzdelávania. Hlavnou činnosťou Mobilného planetária je preto projekt „Planetárium do škôl alebo pozvite si do školy planetárium“, ktorého cieľom je využívať sférické premietanie ako jedinečný spôsob obohatenia výučby prírodovedných aj humanitných predmetov a rozšírenia EVVO – Environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety. 
Pomocou zážitkov z efektných filmov vytvorených špeciálne pre planetária a kupolové kiná chceme podporovať u detí a žiakov záujem nielen o astronomické a prírodné vedy, oblasť výskumu vesmíru a neživej prírody, ale aj záujem o jej aktívnu ochranu. Naše filmy nie sú teda všetky výhradne len o hviezdach a vesmíre – zameriavame sa všeobecne na všetky prírodné vedy, takže ponúkame napr. film zaoberajúci sa vznikom života alebo možnosťou vzniku života bez fotosyntézy.
Veľkou výhodou tohto projektu pre školy je, že sa nemusia premiestňovať so žiakmi do kamenného planetária, ale program sa uskutoční priamo v rámci rozvrhu v priestoroch školy. My sa pritom snažíme navštevovať nielen školy vo veľkých mestách, ale aj napríklad jednotriedne školy a škôlky v odľahlejších častiach krajiny tak, aby aj deti a žiaci v regiónoch mimo hlavných kultúrnych centier mohli vidieť a zažiť to, čo by inak mali možnosť iba v kamenných planetáriách a hvezdárňach vzdialených často ďaleko od ich bydliska. 
O obľúbenosti tohto projektu a tejto novej a netradičnej metóde výučby svedčí to, že počas dva a pol roka našej pôsobnosti sme predviedli naše filmové predstavenia už tisícom detí a žiakov. 

 

 

ZÁBAVNÉ A ZÁŽITKOVÉ AKCIE

 

Medzi našich klientov nepatria len školy, ale zúčastňujeme sa a spolupodieľame sa na vytváraní programu aj iných akcií, ako sú napr. dni detí, Bambiriáda, dni otvorených dverí, letné tábory, firemné akcie a večierky, oslavy narodenín, teambuildingové akcie, festivaly, obecné slávnosti apod. Nie je pre nás problém prísť premietať do nemocnice, do domova dôchodcov, na lúku či do lesa. Mobilné planetárium sa dá postaviť v teplých mesiacoch aj vonku.


PRO BONO AKTIVITY A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

 

Mobilné planetárium si úplne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto sa spolupodieľa aj na podpore spoluobčanov v zložitej životnej situácii. Hlavnou činnosťou Mobilného planetária v oblasti spoločensky prospešných projektov je podpora postihnutých a handicapovaných detí i dospelých a detí v detských domovoch. V tomto roku konkrétne podporujeme projekt Daruj hračku a venujeme finančné prostriedky aj súkromným organizátorom zbierok na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Ako neoddeliteľnú súčasť našej praxe považujeme poskytovanie našich služieb bezplatne pre osoby s handicapom a v nemocniciach. Pri rozhodovaní o poskytnutí bezplatnej návštevy zohľadňuje Mobilné planetárium predovšetkým životnú situáciu žiadateľa o bezplatnú návštevu Mobilného planetária.

NÁŠ TÍMEvžen Prožerin – riaditeľ Mobilného planetária

Je pôvodom z Ruska, kde je kozmonautika veľmi populárna a kde už aj malé dieťa vie, ako sa volali psy, ktoré vyleteli do vesmíru. A tak nie je náhoda, že to bol práve on, kto stál pri zrode celého projektu. Dá sa odľahčene povedať, že dar pracovať s deťmi a rozpoznať, čo je pre ne zaujímavé a čo ich baví, zdedil asi už po svojej mame, ktorá sa celý život venuje predškolskému vzdelávaniu. S českou mládežou sa dostal intenzívne do kontaktu už počas svojho pobytu v Českom Tešíne, kde pôsobil ako dobrovoľník v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v občianskom združení AVE a v nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež STŘEP. Vo firme sa venuje v súčasnosti hlavne organizačným záležitostiam a vytváraniu celého konceptu spoločnosti. Je to tiež on, kto vytvára programový výber filmových programov, ktoré Mobilné planetárium ponúka.

 
Mgr. Anna Prožerina - marketing a PR 

Vyštudovala českú filológiu a najrozmanitejšie cudzie jazyky na Univerzite Palackého v Olomouci a Ostravskej univerzite v Ostrave, ale aj na Univerzite v Lipsku, na Jagelonskej univerzite v Krakove a na Puškinovom inštitúte ruského jazyka v Moskve. Anna je nadšená lingvistka, hovorí až šiestimi svetovými jazykmi. Predtým, než začala pracovať pre Mobilné planetárium, sa štyri roky venovala výučbe cudzích jazykov v súkromnom sektore, a to predovšetkým výučbe angličtiny, poľštiny a češtiny pre cudzincov. Viedla však aj kurzy chorvátčiny a nemčiny. Vo firme sa stará o marketing, PR a príjem objednávok. Okrem toho aj prekladá a zaoberá sa metodikou výučby češtiny pre cudzincov. Pre Mobilné planetárium preložila z angličtiny filmy Dve sklíčka alebo história hvezdárstva a Krtkovia – čo je tam hore?