úvodní » GDPR


GDPR

1. Spoločnosť Mobilní planetárium z.ú., so sídlom Počernická 272/96, 108 00 Praha10-Malešice, Česká
republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel U, vložka 459, spracováva v
prípade obchodnej komunikácie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len
"nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:
- meno a priezvisko;
- telefonický kontakt;
- emailový kontakt;
- pracovnú príslušnosť k organizácii, firme či spoločnosti;
- názov pracovnej pozície.


2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odpoveď na organizačné otázky a odosielanie
obchodnej korešpondencie a oznámení. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Mobilní planetárium z.ú.
spracovávané po dobu 3 rokov.


3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Mobilní planetárium z.ú. teda správcom
osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo spracovatelia: Mobilní
planetárium, Boleráz 409, 919 08 Boleráz, Slovenská republika.


4. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame;
- požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;
- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť;
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - tento výmaz však bude mať za následok
ukončenie rokovaní o zmluve;
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obráťte sa
na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.


Praha dňa 20/05/2018, Mobilní planetárium z.ú.
Boleráz dňa 20/05/2018, Mobilné planetárium